Vzdělávání v denní praxi

Novinky / Vzdělávání v denní praxi

Projekt nese název „Vzdělávání v denní praxi“ a je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010884

Projekt OHK Hodonín je zaměřen na další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli. Oblasti vzdělávání jsou: obecné IT dovednosti; měkké a manažerské dovednosti; jazykové vzdělávání; specializované IT dovednosti; účetní, ekonomické a právní kurzy; technické a jiné odborné vzdělávání.